Czym jest przetarg

Za przetarg uznać należy sposób wyboru oferty zakończony podpisaniem umowy pomiędzy dwoma stronami, a więc podmiotem lub osobą fizyczną, ogłaszającą przetarg, a firmą, lub też osobą fizyczną, która ten przetarg wygra. Wśród przetargów wyróżnić należy przetarg ograniczony jak i przetarg o charakterze nieograniczonym.

Przetarg ograniczony

Za przetarg ograniczony uznać należy formę przetargu, w której zaproszenie do składania ofert skierowana jest do ściśle określonej grupy osób lub też podmiotów. Co za tym idzie nie każdy chętny w tym przypadku może zgłosić swoją ofertę przetargową. Ograniczenie może mieć charakter wskazania konkretnych przesłanek, bez których spełnienia, nie można przystąpić do przetargu lub też przesyłania spersonalizowanych zaproszeń do konkretnych podmiotów lub też osób fizycznych.

Forma przetargu ograniczonego bardzo często znajduje swoje zastosowanie w przypadku gdy przetarg jest ogłoszony przez jednostkę sektora finansów publicznych. W tym przypadku w celu szczegółowego zapoznania się regulacjami dotyczącymi przetargu ograniczonego ustawodawca odsyła do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (więcej).

Przetarg nieograniczony

W przeciwieństwie do przetargu ograniczonego swoje oferty składać może nieograniczona ilość podmiotów lub osób fizycznych. Brak ograniczeń daje możliwość wygrania danej oferty niemalże każdemu. Oferty zazwyczaj są przekazywane opinii publicznej i mając charakter w pełni jawny (patrz chociażby: przetargi lubuskie - http://www.pressinfo.pl/search/apachesolr_search/?filters=type%3Atender%20sim_cck_field_d_voivodship2%3A4). W przypadku ogłoszenia przetargu nieograniczonego przez jednostkę sektora finansów publicznych swoje zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Ponadto swoje zastosowanie znaleźć mogą również przepisy szczegółowe chociażby w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

 

Autor zdjęcia: amtec_photos